Please login

Please use the form below to login to the Administration panel.


I forgot my username or password

INFORMATION

Gratis övningar!

På Tiki Play hittar du gratis digitala övningar i flera ämnen. Du och dina elever får använda dem helt fritt.

Tiki Play

Gå till https://www.play.tikilaromedel.se
Logga in med sept2020 både som användarnamn och löseonord.

Information och arbetsblad finns på följande adress:
http://www.tikireader.se/tiki-play/

Har du frågor eller synpunkter? Mejla oss på info@tikireader.se

Tiki Läromedel i Sverige AB